Home » Fiction » Authors

Eve

Subscribe to new fiction by Eve | Get updates by email | Contact the author

Sort by Title | Date

Written by Eve; with Haldir, Orcs, Beasts, Monsters, and other creatures, Denethor, Boromir

Faramir heeft in drie dagen zoveel meegemaakt dat hij niet meer wil leven. Als een gebroken man wordt hij midden in de nacht voor de muur van Gondor gegooid. Verborgen in zijn eigen vertrek krijgt hij te maken met een onverwachte loge, een elf, die wil dat hij in leven blijft. Zullen ze de weg naar leven en genezing kunnen vinden?
(Faramir’s life changes completely within three days. He has suffered so much… As a broken man he is thrown in front of Gondor’s walls. Hiding in his chamber he meets an elf who wants him to stay alive. Can they find a way to life and healing?)

Warnings: abuse, rape (misbruik, verkrachting)

Posted Jun 30, 2010 | 38809 words | Comment [1]

Filter

Hide | Show adult content

Adult content is shown. [what's this?]

Adult content is hidden.
NB: This site is still for adults only, even with the adult content filter on! [what's this?]